Image
Image

Pengenalan Simpan SSPN Plus

Simpan SSPN Plus ini merupakan kerjasama strategik di antara PTPTN dengan Hong Leong MSIG Takaful Berhad (HLMT), Great Eastern Takaful Berhad (GETB) dan Takaful Ikhlas Family Berhad (TIFB) sebagai Syarikat Pengedali Takaful bagi produk ini.

Ia menjadikan produk Simpan SSPN Plus lebih kompetitif dan menjadi pilihan utama oleh rakyat Malaysia.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pilihan Pengedali takaful terbaik untuk anda.

Image
Pelan Simpanan dan Manfaat Takaful

Pelan Simpanan

PAKEJ INTAN (RM30)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

- Kemalangan di Malaysia (RM)

- Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

- Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

25,000.00


 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

 

30,000.00


 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

 

24,000.00


 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 


25,000.00

50,000.00

25,000.00

-

 


30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 


24,000.00

48,000.00

-

-

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 


12,500.00

45

 


12,000.00

36

 


12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 


25.00

52

 


25.00

52

 


20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 


2,800.00

2,800.00

 


1,200.00

5

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

3

 


4,000.00

4,000.00

 


2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 


12,500.00

-

 


-

-

 


-

100.00

PAKEJ DELIMA (RM50)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

- Kemalangan di Malaysia (RM)

- Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

- Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

25,000.00


 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

 

30,000.00


 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

 

24,000.00


 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 


25,000.00

50,000.00

25,000.00

-

 


30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 


24,000.00

48,000.00

-

-

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 


12,500.00

45

 


12,000.00

36

 


12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 


25.00

52

 


25.00

52

 


20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 


2,800.00

2,800.00

 


1,200.00

5

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

3

 


4,000.00

4,000.00

 


2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 


12,500.00

-

 


-

-

 


-

100.00

PAKEJ TOPAS (RM100)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

- Kemalangan di Malaysia (RM)

- Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

- Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

25,000.00


 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

 

30,000.00


 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

 

24,000.00


 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 


25,000.00

50,000.00

25,000.00

-

 


30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 


24,000.00

48,000.00

-

-

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 


12,500.00

45

 


12,000.00

36

 


12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 


25.00

52

 


25.00

52

 


20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 


2,800.00

2,800.00

 


1,200.00

5

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

3

 


4,000.00

4,000.00

 


2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 


12,500.00

-

 


-

-

 


-

100.00

PAKEJ ZAMRUD (RM200)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

- Kemalangan di Malaysia (RM)

- Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

- Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

50,000.00


 

100,000.00

100,000.00

150,000.00

 

60,000.00


 

120,000.00

120,000.00

120,000.00

 

48,000.00


 

96,000.00

96,000.00

96,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 


50,000.00

100,000.00

50,000.00

-

 


60,000.00

120,000.00

20,000.00

20,000.00

 


48,000.00

96,000.00

-

-

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 


25,000.00

45

 


24,000.00

36

 


24,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 


50.00

52

 


50.00

52

 


40.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

5

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

3

 


4,000.00

4,000.00

 


2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 


25,000.00

-

 


-

-

 


-

200.00

PAKEJ NILAM (RM300)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

- Kemalangan di Malaysia (RM)

- Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

- Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

75,000.00


 

150,000.00

150,000.00

225,000.00

 

90,000.00


 

180,000.00

180,000.00

180,000.00

 

72,000.00


 

144,000.00

144,000.00

144,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 


75,000.00

150,000.00

75,000.00

-

 


90,000.00

180,000.00

30,000.00

30,000.00

 


72,000.00

144,000.00

-

-

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 


37,500.00

45

 


36,000.00

36

 


36,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 


70.00

52

 


75.00

52

 


60.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

5

 


3,000.00

3,000.00

 


1,500.00

3

 


4,000.00

4,000.00

 


2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 


37,500.00

-

 


-

-

 


-

300.00

PAKEJ BERLIAN (RM500)
PERKARA MANFAAT TAKAFUL
GETB HLMT TIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

- Kemalangan di Malaysia (RM)

- Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

- Kemalangan di luar Malaysia (RM)

 

1,000,000.00


 

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

 

600,000.00


 

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

 

500,000.00


 

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 


1,000,000.00

1,000,000.00

200,000.00

200,000.00

 


600,000.00

1,200,000.00

100,000.00

100,000.00

 


500,000.00

1,000,000.00

200,000.00

200,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 


200,000.00

45

 


120,000.00

36

 


200,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 


250.00

52

 


250.00

52

 


200.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 


25,000.00

12,500.00

 


5,000.00

5

 


20,000.00

10,000.00

 


3,000.00

3

 


25,000.00

12,500.00

 


5,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

Manfaat penghantaran balik jenazah

 


200,000.00

-

10,000.00

 


-

-

-

 


-

3,000.00

-

Tempoh Menunggu Tuntutan Manfaat Takaful
Tempoh menunggu bagi Simpan SSPN Plus adalah mengikut jenis manfaat takaful dan Syarikat Pengendali Takaful (SPT) seperti berikut
  MANFAAT TEMPOH MENUNGGU MENGIKUT SPT
HLMT GETB TIFB
Kematian Biasa – Perlindungan serta merta – Pakej Berlian : 3 bulan dari tarikh kuat kuasa.   – Perlindungan Serta Merta -Selain Pakej Berlian 12 bulan untuk penyakit sedia ada – Perlindungan serta merta (selain untuk penyakit sedia ada) – Pakej Berlian 3 bulan
Kematian Akibat Kemalangan – Perlindungan Serta Merta – Perlindungan Serta Merta – Perlindungan Serta Merta
Keilatan Kekal Biasa – 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada – 12 bulan dari tarikh kuat kuasa (keadaan sedia ada) – 6 bulan untuk penyakit sedia ada
Keilatan Kekal Akibat Kemalangan – Perlindungan Serta Merta – Perlindungan Serta Merta – Perlindungan Serta Merta
Keilatan Separa Kekal Biasa – Biasa– 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada – Kemalangan– Perlindungan Serta Merta – Pakej Berlian sahaja: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa (keadaan sedia ada) – Pakej Berlian perlindungan serta merta – Selain Pakej Berlian 12 bulan untuk penyakit sedia ada – Perlindungan serta merta (selain untuk penyakit sedia ada).
Keilatan Separa Kekal Akibat Kemalangan – Perlindungan Serta Merta – Tiada
Penyakit Kritikal – Kanser dan Penyakit Berkaitan – Jantung– 60 hari dari tarikh kuat kuasa – Penyakit Lain– 30 hari dari tarikh kuat kuasa – Keadaan Sedia Ada– 12 bulan dari tarikh kuat kuasa – 30 hari dari tarikh kuat kuasa (untuk Serangan Jantung, Pembedahan Pintasan Arteri Koronari, Kanser, Angioplasti dan Rawatan Pembedahan Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama, Penyakit Koronari Arteri Lain yang Serius) – 60 hari dari tarikh kuat kuasa (untuk penyakit kritikal lain) – 30 hari dari tarikh kuat kuasa bulan untuk (penyakit khusus) – 60 hari dari tarikh kuat kuasa bulan untuk (penyakit khusus)
Elaun Kemasukan Hospital – Kemalangan– Perlindungan Serta Merta – Penyakit Khusus– 120 hari dari tarikh kuat kuasa – Penyakit Lain– 30 hari dari tarikh kuat kuasa – Keadaan Sedia Ada– 12 bulan dari tarikh kuat kuasa – 30 hari dari tarikh kuat kuasa (disebabkan oleh secara semula jadi)- 120 hari hari dari tarikh kuat kuasa ( penyakit khusus) – Perlindungan serta-merta (akibat kemalangan) – Kemalangan- Perlindungan serta-merta – Penyakit – 30 hari dari tarikh kuat kuasa – Penyakit Khusus – 120 hari dari tarikh kuat kuasa – 180 hari untuk setiap satu kemasukkan hospital – 365 hari untuk sepanjang tempoh perlindungan
Khairat Kematian – Keadaan Sedia Ada – 12 bulan dari tarikh kuat kuasa (hanya untuk Pendeposit). Anak dan pasangan tiada tempoh menunggu – Perlindungan Serta Merta – Keadaan Sedia Ada – 12 bulan dari tarikh kuat kuasa (hanya untuk Pendeposit). Anak dan pasangan tiada tempoh menunggu
Penyakit Terminal – Tidak berkaitan – 30 hari dari tarikh kuat kuasa – Tidak berkaita
Image
Image

KEISTIMEWAAN SIMPAN SSPN PLUS

Image
Image

Jom sertai sekarang, pelbagai keistimewaan diberikan..

Simpanan bersamasspn-i plussekarang

SSPN i Plus

Hadiah kepada anak anda yang tersayang bersama sspn i plus
Image
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional,
Tingkat Bawah, Menara PTPTN,
Blok D, Megan Avenue II,
No.12, Jalan Yap Kwan Seng,
50450 Kuala Lumpur.

Careline: 03 - 2193 3000
Faks: 03 - 2193 1263